Mé kořeny

sú ve Vinařství Hruška Pavel. Rodina je základ, proto tu najdete odkaz, kde najdete všecky ty dobré lahve:

https://www.vinarstvi-blatnice.cz/

A z kama pocházíš ty?